creatief verhuizen
De banken konden niet via de normale weg naar buiten omdat er te weinig ruimte was. Daarom heb ik de bus bijna tegen de muur aan gezet en hebben we de banken uit het raam getild op de imperiaal, extra moeilijkheid daarbij was dat de bus niet recht onder het raam gezet kon worden.